Bestuur

Mijn naam is Ellen Pauel. In december 2015 kreeg ik de diagnose Non Hodgkin (lymfklierkanker). Na een half jaar chemotherapie was ik in remissie. Daarna kreeg ik nog twee jaar immuuntherapie.

Kanker is gelukkig steeds beter te behandelen maar het blijft doodsoorzaak nummer 1.
Toen ik dan ook  in het voorjaar 2019 gevraagd werd voor het voorzitterschap van KWF ‘s-Hertogenbosch, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Mijn naam is Els van Overbruggen-Hartman en ik ben sinds 2018 bestuurslid van KWF ’s-Hertogenbosch, met de functie van secretaris. Samen met mijn man ben ik veertien jaar geleden in Den Bosch komen wonen en we voelen ons hier vanaf de eerste dag helemaal thuis. Zoals zo velen zijn ook wij geconfronteerd met kanker en toen mij gevraagd werd om toe te treden tot het bestuur, heb ik geen moment getwijfeld.

Bij onze dochter Janneke werd in 2010 een melanoom ontdekt. Ze bleef sinds dat moment onder strenge controle van de oncoloog, die haar na vier jaar ‘schoon’ verklaarde, waardoor de kinderwens van haar en onze schoonzoon in vervulling kon gaan. Tijdens haar zwangerschap van haar eerste kindje, onze kleindochter Alisa Mar, kreeg Janneke allerlei hevige pijnklachten, die na de geboorte van onze gezonde kleindochter een metastase van een melanoom bleek te zijn. Zeven maanden na het begin van haar moederschap, stierf Janneke, 38 jaar jong.

Ik ben blij dat ik me hard kan maken voor KWF kankerbestrijding afdeling ’s-Hertogenbosch, om deze ziekte uit alle macht te bestrijden.

Mijn naam is Miranda Jansen-Rhoen. Al enige jaren ben ik betrokken bij KWF ’s-Hertogenbosch, en sinds twee jaar lid van het bestuur in de rol van penningmeester.

Ook ik heb, zoals velen, van dichtbij met kanker te maken gekregen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan deze mooie organisatie, aan de bestrijding van kanker en aan de zorg voor patiënten en hun omgeving.

Mijn naam is Mark van der Stroom. Ik ben sinds 2020 betrokken bij KWF ’s-Hertogenbosch als lid van het bestuur in de rol van collectecoördinator.

 

Ik heb bij mijn vader gezien wat kanker met iemand kan doen en recenter ben ik ook een goede vriend verloren aan deze vreselijke ziekte. Door deze taak te vervullen bij KWF hoop ik een steentje bij te kunnen dragen en daarmee het leed en verdriet van anderen dragelijker te kunnen maken.

Mijn naam is Igno Wouters. Ik ben sinds 2017 actief voor KWF ‘s-Hertogenbosch. Ik coördineer de collecte in Rosmalen. Hierbij ben ik aanspreekpunten voor alle Wijkhoofden in Rosmalen en zorg ik samen met hen dat tijdens de collecte week zo veel mogelijk collectanten op pad gaan voor het KWF.

Ik hoop nog mee te gaan maken dat kanker geen dodelijke ziekte meer is. Elke dag komen we daar een stapje dichter bij, en daar lever ik via KWF ‘s-Hertogenbosch een kleine bijdrage aan.

Wij zijn Edith en Eline van de Voort. Eline is in 1994 gestart als collectant en heeft de coördinatie van Empel overgenomen van haar voorganger. Edith heeft van kinds af aan geholpen bij de collectes en is nu als volwassen vrouw de aanspreekpersoon  voor de wijkhoofden van Den Bosch. Eline is wijkhoofd in Empel.